Kompetenceudvikling der virker i virkeligheden!Jeg skriver om det, jeg laver, og det jeg brænder for!

  • Tidlig indsats rettet mod børn er blevet indholdstomt! Det synspunkt uddyber jeg i kronikken af samme navn, som blev bragt i Jyllandsposten i 2019. Baggrunden for min påstand er erfaringen fra kommunale organisationer, hvor jeg ikke mener, at man i tilstrækkelig grad ulejliger sig med at definere, hvad man mener med 'tidlig', og hvad en 'indsats' egentlig er. Læs mere her.

  • Stop magtanvendelser (2017) i Magasinet skolen.  Udfordrende adfærd, der mødes med magt, skaber ikke udvikling eller trivsel for nogen af parterne. Vi må insistere på, at al adfærd er meningsfuld. Også selvom den er uhensigtsmæssig - og det er ALTID de voksne, der har det initierende handleansvar. Læs den her (s. 30-32).
  • Ledelse af inkluderende læringsmiljøer - 8 dogmer (2015). Sammen med Peter Westenholz, Lotte Fensbo og Stine Clasen samt en lang række bidragende medforfattere. 6 ledere fra skoler og dagtilbud i Aarhus Kommune giver praksisnære bud på, hvad de har gjort for at tage ledelse inkluderende læringsmiljøer hos dem. En atypisk publikation som er et produktet af en proces, som læseren selv vil kunne gentage efterfølgende. Den er udgivet som E-bog og kan læses kvit og frit lige her.
  • Efterlysning skole-hjemsamarbejde (2014). Magasinet skolen sammen med psykolog Peter Westenholz. Hvis skoler ønsker forældre som medspillere, må de bevæge sig væk fra et forældresamarbejde funderet på orientering og henimod reelt SAMarbejde, hvor forældrene mødes med den grundantagelse, at de er kompetente bidragsydere med afgørende viden om, hvad der skaber gode læringsmiljøer for børnene. Læs den her (s. 28-30).
  • Hvor blev fællesskabet af? (2014). Debatindlæg i Psykolognyt sammen med psykolog Peter Westenholz.  Indlægget handler om, hvordan understøttelse af fællesskaber i vores gymnasier må være en afgørende del af den almene dannelse. Indlægget udfordrer endvidere den antagelse, at mere støtte til den enkelte afhjælper det stigende pres på nutidens gymnasieelever. Læs mere her.
  • Inklusion i skolen - praksisnær guide til fællesskaber (2012). Dansk Psykologisk Forlag. Udgivet sammen med Kitt Boel, Stine Clasen og Peter Westenholz. Bogen handler om udvikling af praksis i praksis med inklusion som omdrejningspunkt. Læs uddrag af bogen her.

Uddrag fra anmeldelse af Inklusion i skolen - praksisnær guide til fællesskaber: "Der er grund til glæde over en bog, som bringer ny ilt ind i debatten om inklusion, som nytænker og gentænker centrale begreber og temaer, og som lever op til intentionen om simplicity og flow uden at glemme kompleksiteten"
Anne Sofie Møller Sparre, Psykologfaglig leder i Hillerød Kommune. Læs hele anmeldelsen her.

Uddrag fra anmeldelse af Inklusion i skolen - praksisnær guide til fællesskaber: "De fire forfattere har formået at samle bogen i et fælles udtryk, der får læserne til både at trække på smilebåndet, være tænksom og få lyst til at smøge ærmerne op og komme i gang – den stråler af fællesskab."
Skoleleder Christina Hostrup og Stud. Dinna S. Schmidt. Læs hele anmeldelsen her.