Kompetenceudvikling der virker i virkeligheden!

Supervisionsforløb

I forbindelse med mit professionelle virke som konsulent i kommunal forvaltning har jeg igennem et halvår deltaget i et supervisionsforløb der var drevet af Birgitte Kornerup. Birgitte har med sin professionalisme, stærke faglighed og nærværende tilstedeværelse været medvirkende til at jeg både personligt og fagligt kom styrket igennem processen. Det har været en sand fornøjelse at samarbejde med Birgitte!

Heidi; Pædagogisk konsulent i midtjysk kommune.


Fællesskaber for Alle
(rød)

"Da Allerød kommune skulle udarbejde et kompetenceudviklingsforløb, Fællesskaber for Alle(rød), for kommunens pædagoger og lærere, bidrog Birgitte med en inspirations- og undervisningsdag for Allerøds udviklere og procesmagere.

Birgittes input var med til at skærpe vores blik og tænkning på vores egne mål og intentioner, så vi efterfølgende kunne planlægge og kvalificere et udviklingsforløb præcist til vores kommunes værdier og medarbejdere. 

Her efter de første 3 hold i ”Fællesskaber for Aller(rød)” må vi konstatere, at udviklingsforløbet har succes, og giver fantastisk god mening for Allerød kommunes pædagoger og lærere – så stor tak for hjælp og inspiration til Birgitte."

Procesmagerne i Allerød kommune.


Igennem 4 år har jeg i konsulentvirksomheden Nypraxis arbejdet tæt sammen med Psykolog Peter Westenholz. Herunder kan du se et lille udsnit af, hvad vi har lavet, og hvad kunderne mener:

  • Ølgod Skole: "På Ølgod Skole har vi valgt at fokusere på teamudvikling, fordi vi tror på at professionelle læringsfælleskaber er en væsentlig forudsætning for at lykkes med målene i folkeskolereformen. Vi bruger Nypraxis som gennemgående konsulenter i et længere forløb. Birgitte og Peter er på en meget naturlig måde gået ind i organisationen med respekt for det eksisterende. I et praksisnært aktionslæringsforløb har vi i fællesskab sat spot på videndeling, kollegiale praksisbesøg hos kolleger, det professionelle team-samarbejde og dialogisk rammesætning på teammøder. Det er vores oplevelse, at transferværdien er langt højere end ved typiske kursusforløb. I ledelsessparringerne er vi som team blevet udfordret på, hvordan vi handler i fht. implementering. Dermed har vi som skole fået lagt et rigtig godt basis-fundament for vores videre arbejde med udvikling af Ølgod Skole." 
     Lene Bech Jeppesen, Skoleleder Ølgod Skole.
  • Støvring Gymnasium: "En 2.g-klasse på Støvring Gymnasium beder om hjælp til at styrke klassekulturen. Vi beslutter, at vi har brug for professionel hjælp til at gennemføre et seminar over 2 dage, hvor eleverne skal blive klogere på, hvordan de samarbejder og åbner for hinanden. Birgitte Kornerup og Peter Westenholz fik opgaven, hvilket vi har været yderst glade for. Der blev i 2 dage arbejdet intenst og i øjenhøjde med eleverne, og de fik gennem lærerige – og sjove – øvelser værktøjer med sig, som de nu bruger til at lave et anderledes klassefællesskab. En stor tak til Birgitte og Peter, vi bruger jer rigtig gerne igen!" 
     Jens Nielsen, rektor på Støvring Gymnasium.
  • Pop-up skrive-work-shop: "I skal vide, hvor stort et udbytte jeg fik af pop-up-seminariet på Djursland i februar 2015. Jeg fik prikket hul på skrivebylden. Og det er befriende! Bl.a. har min artikel udviklet sig til et storyboard til en film. Råmaterialet blev optaget i uge 27. Jeg er med i redigeringsprocessen, og til september skal jeg præsentere filmen på et nordisk seminar for neurologer og andre fagpersoner. Jeg glæder mig og er glad for det kreative spark, I gav mig. Tak! Keep up the good work." 
     Deltager på pop-up skrive-work-shop.