Kompetenceudvikling der virker i virkeligheden!


Min mission er at gøre mig selv OVERFLØDIG! 
Mine kunders udvikling er det vigtigste for mig, og deres autonomi i egen praksis er mit succeskriterium.


Det gør jeg ved at VÆRE OG GØRE DET, JEG SIGER. Ord er ikke nok, når vi vil skabe forandring. Der skal også handling til, og jeg tager ansvar for at være den første til at vise hvordan.


Jeg skaber MOD, og det har vi brug for! Det kræver mod til at turde, når vi må gøre noget nyt. Når vi bliver nødt til at gøre noget andet, end det vi plejer, kan det opleves som en farefuld færd, og det kan være sårbart. For hvor ender jeg, når jeg ikke har prøvet det før? Hvilken effekt får det? Og kan jeg overhovedet?


Mod opstår i FÆLLESSKABER, hvor ALLE mødes som de KOMPETENTE BIDRAGSYDERE, DE ER. Jeg tror på - og har erfaring for - at en professionelt styret rammesætning medvirker til at synliggøre alles faglige - og personlige ekspertise. Det frisætter den viden, der allerede er, og de kreative initiativer bliver kollektivt tilgængelige for alle.  Jeg tager 100 % ansvar for den ramme, vi skal være sammen om og i, og når alle bidrager og modtager opstår der magi.


Når nytænkning og kreativitet går fra ord til handling, bliver det til INNOVATION, og det kan ske hos Jer! Jeg kan skabe rum for at initiativer, kompetencer og idéer bliver synliggjort og understøttet, så de kommer til at leve i Jeres hverdag.