Kompetenceudvikling der virker i virkeligheden!


Jeg er autoriseret psykolog og leder med mangeårig erfaring i at kombinere organisationspsykologi med pædagogisk psykologi. Jeg tror på, at denne kombination er kraftfuld i fht. at skabe fremtidens ledere og udvikle medarbejdergrupper.

Jeg arbejder med kreativ procesfacilitering og har stor respekt for den virkelighed, der allerede er hos Jer, når jeg designer processerne til Jer.


Jeg har de sidste 11 år specialiseret mig i at etablere praksisnære læringsfællesskaber på alle niveauer af de organisationer, jeg inviteres ind i. Når det er mig, der er facilitator for Jer, sørger jeg for, at alle bidrager og dermed høster.

Jeg er certificeret MPI-konsulent og har således adgang til at benytte ledelsesværktøjet Management of Paradox Indicator.

Kortfattet CV:
  • Siden 2020: Organisationspsykolog og ledelseskonsulent ved Ledelsesakademiet, Koncern HR, Region Syddanmark.
  • 2018-2020: Ledende psykolog i Silkeborg Kommune. Jeg var leder for Videncenter for Læring og Udvikling bestående af 19 psykologer og 6 læringsvejledere.
  • 2015-2018: Psykolog og ledelsessupport i Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune.
  • 2013 - 2018: Medstifter og medejer af konsulentvirksomheden Nypraxis, som jeg drev sammen med psykolog Peter Westenholz.

  • Fra 2009 - 2015: Psykolog ved Aarhus Kommune.
  • Siden 2011: Autorisation fra Psykolognævnet
  • Siden 2012: Praktikvejleder for psykologistuderende ved Aarhus Universitet.