Kompetenceudvikling der virker i virkeligheden!


  • Supervision: Jeg tilbyder praksisnær supervision, der tager direkte udgangspunkt i den hverdag, deltagerne ønsker at udvikle. Supervision er i min optik en ramme for kompetenceudvikling og professionsoptimering, og jeg tager 100% ansvar for den ramme. Jeg arbejder feed-back orienteret og har erfaring med at supervisere en lang række forskellige faggrupper lige fra lærere, pædagoger og ledere til sundhedsplejersker, konsulenter og mange andre. Jeg tilbyder også supervision af psykologer mhp. autorisation.
  • Kompetenceløft og professionsoptimering: Jeg tager direkte udgangspunkt i den viden, erfaring og ekspertise, der allerede er i Jeres organisation. Herfra sigter jeg imod at komme med faglige indspark, der resulterer i et direkte anvendeligt produkt, der er nemt for Jer at komme i gang med.
  • Facilitering af nytænkning, idé-generering og innovation: Jeg uddanner ledere, vejledere og konsulenter i at varetage involverende, kreative processer, hvor alle bidrager. Jeg kan også stå for facilitering af Jeres næste udviklingsproces, og designet bliver tilpasset lige netop Jeres organisatoriske virkelighed.
  • Coaching og ledelsesudvikling: Jeg udvikler lederes evne til at navigere i hverdagens modsatrettede krav, og sætter Jer i stand til bedre at træffe strategiske prioriteringer, samtidig med at Jeres organisatoriske vision udvikles og holdes. Jeg arbejder endvidere med at sætte ledere i stand til at opdage, opdyrke og understøtte medarbejdernes unikke initiativer og kompetencer.
  • MPI: Jeg er certificeret i Management of Paradox Indicator (MPI). MPI er et stærkt test – og analyseværktøj, der fokuserer på den enkelte leder eller ledergruppes adfærd. Dette holdes op imod de konkrete opgaver, Jeres virksomhed skal lykkes med lige nu og fremover. Testen danner basis for konkret og praksisnær coaching for den enkelte leder eller lederteamet, og det kan ligeledes inddrage måling fra medarbejdergrupper.
  • Udvikling af medarbejdergrupper: Jeg understøtter Jeres lyst og kunnen til at gøre noget, der ligger på kanten af det, I plejer at gøre. Jeg faciliterer forandringsparathed på alle niveauer af Jeres organisation, og jeg etablerer et ligeværdigt forum, hvor alle bidrager.
  • Udvikling af teamsamarbejde: Teamsamarbejde er andet og mere end blot at arbejde i en gruppe ved siden af hinanden. Det gælder i medarbejdergrupper såvel som i lederteams. Teamsamarbejde kræver fælles ansvarlighed, delt viden, gensidig tillid og ikke mindst god energi. Jeg bidrager til at sætte det gode teamsamarbejde i spil hos Jer, og I medvirker selv hele vejen med at definere, hvad det konkret betyder hos Jer.